Misja i cele

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit.

Naszą misją jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.
W naszych codziennych działaniach i projektach dążymy do realizacji wizji świata, w którym wszyscy ludzie mogą żyć wolni od dyskryminacji ze względu na płeć i w pełni realizować swój wewnętrzny potencjał.

uss1Nasze działania dotyczą:
• wszechstronnej edukacji i rozwoju kobiet;
• upowszechniania i ochrony praw kobiet;
•  promowania równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia;
• przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci;
• zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym;
• promocji i ochrony zdrowia kobiet, w szczególności zdrowia reprodukcyjnego;
• ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie   wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych;
• zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, wybór modelu życia i orientację seksualną;
• rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych;
• promowania kultury zaangażowanej społecznie;
• wspomagania szkoleniowo-informacyjnego dla lokalnych organizacji pozarządowych;
• inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych;
Realizujemy nasze cele poprzez:
• kampanie informacyjno-edukacyjne, prezentowanie stanowiska w mediach, lobbowanie;
• publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.);
• prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych;
• realizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania kobiet działalnością społeczną;
• organizowanie konferencji, seminariów, marszów, happeningów, festiwali;
• prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z realizacja celów statutowych;
• organizowanie imprez kulturalnych;
• współpracę z organizacjami pozarządowymi, krajowymi i międzynarodowymi sieciami organizacji;
• współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej.

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s