Kolejna dyskusja w języku angielskim

Dnia 28.08 2013 odbyło się spotkanie Klubu Kobiet na cotygodniowej dyskusji o problemach współczesnych kobiet na różnych krańcach świata. Tym razem temat dotyczył wymierzania sprawiedliwości kobietom w Pakistanie – kara za popełnione winy to kamieniowanie je na śmierć.” Pakistan- young mother stoned to death for having cell phone- tribal Panchayat ruling- call for justice”.
Czy mężczyźni mogą bezkarnie uprawiać ten proceder? Czy wolno nam, Europejczykom, ingerować w sposób życia i tradycję krajów muzułmańskich? Czy powinniśmy zostawić te kobiety na pastwę plemiennych sądów i pozwolić aby umierały za posiadanie telefonu komórkowego, tańczenie lub sprzeciwienie się mężczyźnie? Zapraszamy na kolejne dyskusje w języku angielskim.

Reklama

Seniorzy na rowerach – sosnowiecki Maraton rowerowy „Tour de Senior”

Sobotni Maraton rowerowy „Tour de Senior” zakończył się olbrzymim sukcesem. Dopisała pogoda, dopisały humory a przede wszystkim dopisali aktywni mieszkańcy Sosnowca, którzy tłumnie zjawili się pod Urzędem Miejskim.
1
Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety była pierwszym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu „Seniorzy decydują”. W sobotę 24 sierpnia ul. Zwycięstwa od rana zapełniała się rowerami. Uczestnicy maratonu mieli do pokonania 15 kilometrową trasę wiodącą przez 3 parki: Kresową, Park Sielecki i Górkę Środulską. O ich bezpieczeństwo zadbał sosnowiecki Klub Rowerowy „Cykloza” oraz patrol rowerowy policji.
2
Jako pierwsza pod Urzędem zjawiła się pani Genowefa Winogrodzka, która z dumą przypięła do koszulki nr 1. Kolejni uczestnicy równie otwarcie dzielili się zadowoleniem z udziału w projekcie prezentując przy tym pełną gotowość do startu.
3a
3b
Niewątpliwie największe emocje wywołał udział w imprezie prezydenta Sosnowca, Kazimierza Górskiego, który przed wyjazdem powitał prawie 80-cio osobową grupę uczestników. Mieszkańcy Sosnowca w trakcie przejazdu mieli okazję zamienić z nim kilka słów a także przyjrzeć się z bliska sosnowieckim ścieżkom rowerowym.
4
Zgodnie z planem o 15.00 maratończycy przekroczyli metę na Górce Środulskiej. Mimo zmęczenia, uśmiechy nie schodziły z twarzy, a po sporym wysiłku przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe kubeczki oraz kiełbaskę z grilla. Rozpoczęło się słodkie lenistwo na trawie.
5
6
7
Ku uciesze sporej części osób, pani Ewa Kowalska przeprowadziła pokaz sztuki chodzenia Nordic Walking. Brak pośpiechu i pogoda sprzyjały nauce podstawowych kroków i odpowiedniej postawy ciała. Pojawił się nawet pomysł, by kolejna aktywność sosnowieckich seniorów dotyczyła właśnie Nordic Walking.
8
Nim pojawił się ostatni gość pikniku, wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody m.in. bezpłatne kursy komputerowe realizowane w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety.
Tuż potem Andrzej Wiekiera, przeprowadził niecodzienny warsztat z jogi śmiechu. Zrywaniu boków nie było końca, ale jak wiadomo wszystko co dobre szybko się kończy.
9
Piknik Seniora zakończył się w atmosferze radości i wakacyjnego luzu. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że impreza powinna odbywać się w Sosnowcu co roku. Zwłaszcza, że swoją werwą, zaangażowaniem i poczuciem humoru seniorzy udowodnili, że wiek nie ma najmniejszego znaczenia!

Dyskusja France-Paris

22.08.2013 odbyło się kolejne spotkanie „Klubu Kobiet”- pracowników Stowarzyszenia na dyskusji dotyczącej artykułu” France – Paris Mayor Race Has All-Female Candidates to date”- w języku angielskim. Artykuł dotyczył udziału kobiet w życiu politycznym, wyborów na stanowiska rządowe. Porównaliśmy sytuacje we Francji i Polsce ,dyskutowaliśmy o dominacji mężczyzn w świecie polityki, do cytatu z artykułu”We may have a woman, as one of the French symbol s of our republic , but the political power is still in men’s hands.”Dlaczego kobietom trudniej zdobyć stanowiska w sferze polityki? Czy polityka to wyłącznie domena mężczyzn? Oto pytania na które szukałyśmy odpowiedzi podczas dyskusji. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Seniorzy Ambasadorowie działają w mediach

Praca wre! Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie Ambasadorów Projektu, w którym uczestniczyła Urszula Szumniak oraz Aniela Szymańska. Dyskutowałyśmy o współpracy z mediami, o celach projektu. Dużo uwagi poświęciłyśmy kwestii, jakie argumenty i słowa przemówią skutecznie do ludzi za pośrednictwem mediów. Dzisiaj obie Panie udzieliły wywiadów do Gazety Wyborczej, która szczegółowo pytała o potrzeby seniorów w mieście.
Gratulujemy sobie i ambasadorkom, czekamy na artykuł w Wyborczej !!!!
a

I spotkanie Ambasadorów Projektu „Seniorzy Decydują”

W poniedziałek 12 sierpnia w Stowarzyszeniu odbyło się pierwsze spotkanie Ambasadorów Akcji „Seniorzy Decydują”. Jej celem jest zaangażowanie seniorów 60+ w sprawy publiczne miasta, tak, by mogli wpływać na decyzje na równi z władzami, zwłaszcza w kwestiach, które ich dotyczą.

„Celem projektu jest aktywizacja seniorów, ale my idziemy dużo dalej – postanowiliśmy zaangażować seniorów już na etapie przygotowania wydarzeń” – mówi Monika Sobańska, jedna z organizatorek. „Zaprosiliśmy seniorów do współpracy już teraz, tak, by mogli uczestniczyć w realizacji projektu, a nie tylko w finalnych produktach,  bo wiemy ze dużo lepiej jest dać wędkę, zamiast ryby.”

sdb

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 12 osób w wieku 60+, które reprezentowały różne środowiska: PTTK, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Koło Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. Wypowiadały się one na temat współpracy i potrzeb seniorów.

„Uważam, że wszyscy powinniśmy pomóc w realizacji tej akcji. Długo czekaliśmy na taką okazje do wspólnego działania” – mówił senior Grzegorz M.

Ambasadorowie wzięli się mocno do pracy. Udzielają wywiadów, plakatują miasto, namawiają sąsiadki do udziału w maratonie rowerowym seniorów, który odbędzie się już 24 sierpnia.„Codziennie przychodzą do nas po nowe zadania i zadziwiają swoim zapałem. Mają więcej energii niż niejeden młodzik.” – mówią organizatorki.

Jeśli masz 60+ i ochotę zostać ambasadorem projektu Seniorzy Decydują i pomóc w organizacji akcji, zgłoś się do biura projektu: ul. 3 maja 11(podwórko) w Sosnowcu, tel 322661672.

Spotkanie Ambasadorów projektu „Seniorzy decydują”

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety przystąpiło do realizacji projektu „Seniorzy Decydują” skierowanego do mieszkańców Sosnowca powyżej 60 roku życia.

W związku z tym 12.08.2013 r. o godzinie 15.00 w siedzibie organizacji odbyło się spotkanie z przyszłymi Ambasadorami projektu „Seniorzy decydują” oraz osobami zainteresowanymi współpracą. W zebraniu wzięło udział 12 osób reprezentujących różne środowiska, m.in. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Klub Turystyki Rowerowej „Cykloza”, Związek Emerytów i Rencistów.

W pierwszej części spotkania odbyło się oficjalne przedstawienie wszystkich uczestników, jak również krótkie nakreślenie celu spotkania przez koordynatorkę projektu „Seniorzy decydują”, Halinę Sobańską.

sdb

Następnie koordynatorka szczegółowo omówiła poszczególne etapy projektu używając w tym celu prezentacji multimedialnej. Uczestnicy zapoznali się z planowanym przebiegiem zdarzeń takich jak Maraton rowerowy (24 sierpnia 2013), Akcja grafitowa (13 – 14 września), Cykl wykładów i warsztatów (wrzesień – grudzień 2013), Wybory do sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów (listopad – grudzień), Bal Seniorek i Seniorów (23 listopada 2013). Uczestnicy otrzymali również informację o oczekiwaniach i przywilejach wobec ambasadorów projektu.

Finalnie ambasadorami projektu zostały trzy osoby uczestniczące w zebraniu: Ludmiła Pałasińska, Władysława Janus i Grzegorz Milewski.

Zebranie zakończyło się ogólną dyskusją i wymianą spostrzeżeń na temat projektu „Seniorzy decydują”.

Język angielski w Stowarzyszeniu

„Kobiety Świata” – 9 sierpnia grupa pracowników ze Stowarzyszenia Aktywne Kobiety wzięła udział w dyskusji na temat „Protest Kobiet przeciwko rozwodom ustnym i na odległość w Indiach przez muzułmańskich mężów”. Artykuł dotyczył sytuacji kobiet w Indiach, a w szczególności kwestii rozwodów. Mężczyźni mają prawo do uzyskania rozwodu tylko mówiąc trzy razy „Talag” do swoich żon i są już rozwiedzieni. Kobiety zaś nie mają takiego samego prawa, są pozostawione przez mężów bez środków do życia. Dyskutowaliśmy o całej sytuacji i podjętych próbach przez kobiety w Indiach, aby zmienić prawo osobiste i zakazać ustnych rozwodów. Porównaliśmy sytuację kobiet w pozostałych częściach świata, w których kobiety mają prawo do rozwodu, do uzyskania alimentów i wsparcia od rządu i lokalnych władz.
Co tydzień mamy spotkania w języku angielskim związane ze sprawami kobiet i zapraszamy wszystkich do udziału w nich.


„Women of the World”- a group of workers from Active Women Association took part in the discussion on the topic “Women Protest Triple Talaq Oral Divorce By Muslim Husbands” on the 9th of August. The article was about women’s situation in India as far as problem of divorce is concerned. Men have the right to get a divorce only saying three times” Talag” to their wives and they are divorced. Women do not have the same right in India, they are left by husbands and get nothing-no alimony- so soon they live in poverty. We talked about the whole situation and attempts the women in India undertake to change the personal law and ban oral divorce in India. We compared women situation in Europe and our law, as well as in other countries where women have the right to divorce, get alimony and support from government or local authorities.

Every week we have meetings connected with women’s issues and invite everybody to participate in them.